De fleste fagforeninger er medlem i en Hovedorganisasjon og i Norge har vi fire Hovedorganisasjoner som organiserer fagforbund på arbeidstakersiden: Akademikerne, YS, LO og Unio.

Klassekampen melder 2. juni at for første gang er det flere fagorganiserte i Akademikerne, YS og Unio enn i LO.

Dnmf er partipolitisk uavhengig organisasjon i Unio, som organiserer maskin- og elektrooffiserer i hele den maritim næringen samt brann og redning, tekniske yrker innen blant annet energi, Spekter, KS og Oslo Kommune.

Sterke sammen!

Les mer om medlemskap i Det norske maskinistforbund
Meld deg inn i Det norske maskinistforbund

 

FAGBEVEGELSEN:
Det er fire store faglige hovedorganisasjoner i Norge: LO, YS, Unio og Akademikerne.
Ved utgangen av 2021 hadde de disse medlemstallene:
LO: 978.338
YS: 230.348
Unio: 388.220
Akademikerne: 243.293
Fra 2016 til 2021 har det blitt 102.449 flere yrkesaktive fagorganiserte i Norge. I samme periode har det blitt 189.000 flere lønnstakere. Organisasjonsgraden har gått fra 46,7 prosent til 47,3 prosent.

Kilde: SSB og Klassekampen