På formøtet i dag, var følgende med: Hans Ole Johansen, Arild Magne Tharaldsen, John Håvard Vike og Tor Klausen Nordstrand fra forhandlingsutvalget og Seniorrådgiver Ulf Brekke fra administrasjonen.

På forhandlingene mellom Dnmf og Fiskebåt den 15.11.2022 møter; Johan Sandøy, Bård Hagen, Hans Ole Johansen, Arild Magne Tharaldsen og John Håvard Vike fra forhandlingsutvalget og Seniorrådgiver Ulf Brekke fra administrasjonen.