– Målet vårt i årets lønnsoppgjør er å få på plass en ny tariffavtale som sikrer lønnsutviklingen til utdanningsgruppene. Det var budskapet til Unio stats leder, Guro Lind, da lønnsforhandlingene i staten startet i dag.

Onsdag 20. april gikk startskuddet for hovedtariffoppgjøret i staten. Unio, LO, YS og Akademikerne skal forhandle med staten om både lønn og andre arbeidsforhold. Fristen for forhandlingene er ved midnatt 30. april.

I fjor ga Guro Lind uttrykk for skuffelse etter forhandlingsresultatet. Fram mot årets oppgjør har Unio stat derfor sondert mulighetene for en ny, felles tariffavtale med Akademikerne i staten. Etter positive sonderinger går Unio stat til forhandlingsbordet med krav om en slik avtale.

– I årets lønnsoppgjør har Unio stat som hovedmål å danne en ny, felles tariffavtale med Akademikerne. Slik forhandlingssituasjonen er i staten, er dette vår beste mulighet til å sikre en god lønnsutvikling for våre medlemmer, sier Lind.

Les mer her

Forhandlingene i gang i Oslo kommune
Forhandlingsstart i lønnsoppgjøret i Oslo kommune var også i går, 20. april. For å ta igjen tapt lønnsutvikling og sikre reallønnsvekst for alle med lang utdanning, krever Unio Oslo kommune høyere ramme enn frontfaget i årets lønnsoppgjør.

- I tillegg må særskilte, lønnsmessige tiltak prioritere høyskole- og universitetsutdannede, og det må på plass ekstra lønnsmessige tiltak i skoleverket. Det sier leder for Unio Oslo kommune, Therese Thyness Fagerhaug.

– I de siste tariffoppgjørene har det vært en lavtlønnsprofil i Oslo kommune. Unios medlemmer har ikke fått uttelling for den kompetansen og det ansvaret de har. Dette har gått mest utover skoleverket, sier hun.

Les mer her