Forhandlingene er i Oslo, og det er satt av to dager til forhandlingene. De tre sjømannsorganisasjonene forhandler samtidig.

Fra Dnmf deltar forhandlingsutvalget, under ledels av Kjetil Bjarne Hov. Med i utvalget er også Jan Roger Guldberg, Anders Fredriksen, Anders Ödman, Thomas Rakstang og Jan Marcussen. Forhandlingsleder er Hege-Merethe Bengtsson administrerende direktør i Dnmf. Områdeansvarlig, Ulf Brekke og Anders Gjestad, deltar også.
Dnmf har egen Hovedavtale med NHO og forhandler derfor selvstendig.
Resultatet av forhandlingene blir publisert så raskt det foreligger og informasjon sendt til hovedtillitsvalgte i rederiene.