Dnmfs områdeansvarlig for Oslo kommune har 25.1.2023 gjennomført to individuelle lønnsforhandlinger. Dersom ansatte i Oslo kommune har feil stillingsbetegnelse eller er innplassert på et for lavt lønnstrinn, åpner tariffavtalen for slike individuelle forhandlinger.

I begge sakene førte forhandlingen til økning i lønnen, og i en av sakene ble stillingsbetegnelsen rettet.