Kurset gjennomføres på Color Line - Color Magic og varer fra 26.-28. oktober. Her blir det tatt for seg ulike teknikker som kan benyttes direkte gjennom rollespill som blir gjennomført på kurset. 

Målgruppen er medlemmer og tillitsvalgte, som ønsker å lære om forhandlinger og gjerne å gjennomføre lokale forhandlinger, eller bli medlem i et forhandlingsutvalg.

I denne omgangen møtte 19 engasjerte deltakere sammen med områdeansvarlig Håkon Eidset og forhandlingssjef Rune Johnsrud.

Følg med på våre plattformer for å få informasjon om tidspunkt for neste kurs. 

Kursene våre er gratis for alle medlemmer, hvor reise til og fra hjemsted – Oslo dekkes også av forbundet etter nærmere avtale.