Arbeidet startet i januar 2021 og tar sikte på gjennomføring av et pilotprosjekt som går over to år (2023 – 2025). 

Målet med denne endringen er å heve kvaliteten på maritim fagskoleutdanning ved å knytte teori og praksis tettere sammen, men også å tilføre nye relevante emner som nåværende utdannelse ikke favner om. 

Tirsdag 7.9 presenterte og skisserte Torgeir Øvrebø Wiersen fra fagskolen i Rogaland opplegget for Dnmf ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson, fagsjef og assisterende direktør Odd Rune Malterud og Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen.  Dnmf er optimistiske til tiltaket og det var en god dialog i møtet. 

Fagskolen i Rogaland ser på Det norske maskinistforbund som en stor og viktig aktør i spørsmål rundt utdanning, kompetanse og rekrutering for norske sjøfolk.