– Dette er svært alvorlig for alle med særaldersavtaler, og ikke minst for hele samfunnet. Dette vil bety at den totale beredskapen i samfunnet blir svekka, og det betyr uholdbare tilstander for alle de som har slike avtaler. Hele pensjonsordningen er faktisk rasert, sier Stian Frislie til Porsgrunn Dagblad.

Han er tillitsvalgt for mannskapene i Grenland brann og redning som er organisert i Norsk Maskinistforbund.

Les saken hos pd.no