Forbundsleder, Jarl Gunnar Faksvåg, la ned krans i ettermiddag på krigsseilermonumentet på Bygdøynes. 

Dagens hovedtale holdt Harald Stanghelle, tidligere redaktør i Aftenposten, og mangeårig journalist. På vegne av regjeringen holdt statssekretær i utenriksdepartementet, Bjørg Sandkjær, tale.

8. mai markerer dagen for frigjøringen fra den tyske okkupasjonen av Norge og slutten på 2. verdenskrig.

Fra 2011 innstiftet regjeringen også dagen som vår veterandag, for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til våre militære veteraner.

Dagen er også den internasjonale røde kors dagen.

Ved inngangen til 1940-tallet var den norske handelsflåten den fjerde største i verden. Etter okkupasjonen av Norge 9. april 1940 ble flåten samlet i én organisasjon, The Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship).
Handelsflåten var under alliert kontroll, og fraktet blant annet krigsmateriell, drivstoff og forsyninger. Det er estimert at mer enn 30 000 sjømenn var del av den norske handelsflåten i løpet av andre verdenskrig. 1939–1945.
3700 norske krigsseilere vendte aldri hjem.