Dnmf sendte i forkant av kurset ut invitasjon til medlemmer, som har gjennomført «Grunnkurs for tillitsvalgte» og «Forhandlingskurs trinn l». Det var 14 påmeldte, samt Håkon Eidset og Rune Johnsrud som gjennomførte kurset.

På dette kurset er det lite teori, men mye praksis i form av gruppearbeid om aktuelle problemstillinger i arbeidslivet og lønnsforhandlinger. Kurset startet med litt oppsummering av hovedoppgjøret 2022 og hvordan den økonomiske situasjonen er i Norge foran mellomoppgjøret i år. Så ble det en repetisjon om forhandlingsteknikk fra trinn l kurset.

Gruppeoppgavene omhandlet oppsigelsessaker, trakassering, mobbing og lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlingene ble gjennomført som et rollespill, hvor Eidset og Johnsrud opererte som arbeidsgivere.

Før kurset, ble Johnsrud som kursleder kontaktet av Color Line, med spørsmål om vi var villige til å ha med en fotograf og en journalist fra Schibsted med oss. De skulle lage en reportasje for Color Line, hvor de ønsket å bruke en kurs gruppe som tema.

Fotografen og Journalisten holdt seg hele tiden i bakgrunnen og de var ikke med oss hele tiden.

Dette ble takket ja til, siden det vil gi Dnmf gratis reklametid. Reportasjen vil komme i E24, Aftenposten, VG etc. Info kommer senere.