Det var 16 deltakere, samt kursholderne Håkon Eidset og Rune Johnsrud fra sekretariatet. Deltakerne har gjennomgått både grunnkurs og forhandlingskurs trinn l og var inviterte til dette kurset.

Forhandlingsteknikk trinn ll har en kort repetisjon av begrepene om forhandlingsteknikk.

I tillegg hadde forhandlingssjef Rune Johnsrud et foredrag om «De økonomiske utsiktene mot hovedoppgjøret 2024».

Resten av kurset var oppgaverelaterte, hvor deltakerne ble delt inn i grupper og diskuterte forskjellige problemstillinger som blant annet trakassering, psykososialt arbeidsmiljø og nedbemanning i en virksomhet, nedbemanning i et rederi og lønnsforhandlinger.

Mange gode diskusjoner både i gruppene og i plenum. 

Det var en godt fornøyd gjeng, som gikk i land i Oslo på fredagen.