Både kurset for landansatte og maritimt ansatte ble gjennomført hybrid, hvor det møtte deltakere fysisk på Maritimt Hus og på Teams. Kursene var svært vellykkede og deltakerne fikk muligheten til å stille spørmål underveis.

Stine Vestby og Beate Fahre har begge over 30 års erfaring med pensjon, forsikring og økonomi. Advokat Knut Walle-Hansen sto til disposisjon hvor han kommentere og stilte spørsmål til presentasjonene underveis.