Det er svært imponerende å se den kompetanse, kunnskap, profesjonalitet og dedikasjon medlemmene fra Nedre Romerike Brann og redning, og USAR-teamet med medlemmene fra Bergen brann og redning, har vist også i denne alvorlige hendelsen, katastrofen.

Hilsen
He
ge-Merethe Bengtsson
administrerende direktør i Dnmf