Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen møtte på Dnmfs vegne. 

I møtet tok Frp villig imot innspill for hvordan fremtidens godsløsninger kan og bør være med tanke på de fremtidig store godsvolum.

Bengtsson talte både maritim næring og arbeidstakernes sak, og var spesielt opptatt av temaene rettferdig omstilling og samfunnssikkerhet og beredskap.  

Det må skapes nye grønne arbeidsplasser, samtidig som arbeidstakerne blir ivaretatt. Omstillingen må ikke ramme usosialt eller skape et utrygt arbeidsliv.
Det som gir lavere karbonavtrykk og som kan fremstå som grønt og positivt for miljøet rundt oss, kan være utfordrende eller skadelig for arbeidstakerens helse, miljø og sikkerhet. Dette dersom en ikke samtidig følger opp utviklingen med nødvendig nasjonal og internasjonal lovgivning, forskning og utvikling inklusive arbeidsmiljøforskning, krav til utformingen av skipene og kompetansekrav, utdanning, etter- og videreutdanning til bruken av disse energiformene. Rettferdig omstilling har vært og blir en stor kamp fremover som Dnmf vil kjempe videre for.

Rettferdig omstilling og gjennomføringen av det grønne skiftet i havrommet og utvikling av nye næringer og arbeidsplasser krever en tydelig satsing på kompetanse, utdanning og etter- og videreutdanning, regelverksutvikling, forskning og krav til næringene. Det er viktig at myndighetene i sine anbudsprosesser har strenge krav til den omstillingen som skal finne sted.