I møtet ble det gitt perspektiver og innspill på hvordan bane og sjø kan ta større godsmengder fra vei. Noe som har vært et politisk mål siden tidlig 90 tallet.

Godsalliansen er en sammenslutning av 12 aktører innen sjø-, jernbane- og veitransport. Godsalliansen arbeider for godsoverføring fra vei til sjø og bane og et mer bærekraftig transportsystem. 

Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen møtte på vegne av Dnmf. 
I møtet var det viktig for representantene å oppfordre regjeringen til å ta politiske valg som får ned klimautslippene i transportsektoren.
Og at arbeidet med utredning av tiltak som fører til økt godsoverføring fra vei til sjø og bane må intensiveres. 
Det ble påpekt at man må få på plass et felles faktagrunnlag for kostnadene i de ulike transportformene.
Det ble gjentatt flere ganger at det må være en helhetlig tankegang i transportforvaltningen og samferdselen, og at Godsalliansen er gjerne en videre partner og støttespiller for at dette skal skje. 

Samferdselsministeren påpekte at han selvsagt er opptatt av den helhetlige tankegangen innenfor transportsektoren, og ser frem mot et godt samarbeid. 

Les om godsalliansen her

møte samferdselsminister