Det var en lydhør samferdselsminister som møtte Godsalliansen og som takket for gode innspill og så frem til å lese rapporten ytterligere. 
Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen representerte Dnmf. 

Om rapporten
I 2015 ble 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene vedtatt av alle FNs medlemsland. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. 
Denne rapporten er et forsøk på svare på om norsk samferdselspolitikk er bærekraftig. Her er det flere faktorer som spiller inn, som krever svar på flere spørsmål; Hva tåler vi? Hva er bærekraftig? Og for hvem?

Les hele rapporten her.  (PDF, 638KB)

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og samfunnskontakt Bjørn Thorvaldsen 
Samferdselsminister rotert