Dnmf ønsker å rose regjeringen for arbeidet som er lagt ned, og dnmf ser frem til å bidra videre. 

Dnmf ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen hadde i forbindelse med dette er meget godt møte med statssekretær Ragnhild Sjoner Systad (AP) i klima- og miljøverndepartementet torsdag 26. januar. 

Rettferdig omstilling, Grønn omstilling, -0 visjon for ulykker, Arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet, etter og videreutdanning, forskning, regelverksutvikling, myndighetenes HMS krav til anbud var blant annet temaene som ble tatt opp i møtet. 
I tillegg til Sjoner Systad var også fagdirektør Sveinung og Sofie Fogstad Vold fra Havseksjonen i klima- og miljøverndepartementet til stede.