Andre temaer som ble tatt opp var:

  • Kondemneringsordningen for nærskipsfart
  • Helseregister for sjøfolk
  • Godsoverføringsmidler fra vei til sjø og bane

SV ga støtte til sjømannsorganisasjonene om styrking av nettolønnsordningen.

På vegne av Dnmf var det Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen som førte ordet. Til stede var Sigbjørn Larsen fra NSOF og Stian Grøthe fra NSF.