Med 120 års erfaring og kompetanse er vi forbundet for maskinoffiserer og annet teknisk personell før, nå og i fremtiden. 

Vi organiserer innenfor internasjonal- og innenriks skipsfart, olje- og gassutvinning.

Vi organiserer også brann og redningsetatene, samt teknisk personell i helseforetakene og kommunene.

Sterke sammen! 

Dnmf kjemper for våre medlemmer. Et sterkt forbund gir en viktig trygghet i kampen for gode og trygge arbeidsplasser. 

I disse dager mottar alle våre medlemmer en gave i forbindelse med jubileet. 

Vi har laget en 120-års jubileumsfilm som vil ha premiere på vårt landsmøte 6. og 7 september, og vil bli tilgjengelig for alle etterpå. 

Forbundsleder Jarl Gunnar Faksvåg hilser til alle medlemmer. 

Vi har vår styrke i fellesskapet.