Som Norges nest største næring sørger den maritime næringen for sysselsetting og verdiskaping. Den maritime næringen har lange tradisjoner, og med et stadig mer krevende verdensbilde følger også utfordringer som den maritime næringen er nødt til å møte med innovative løsninger og omstilling.

Samtidig vil vi takke avtroppende minister Cecilie Myrseth for et godt samarbeid, og ønsker henne lykke til med nye oppgaver som næringsminister. 

Hege Merethe Bengtsson
Administrerende direktør 
Det norske maskinistforbund