Kurset er tilrettelagt for de som er nye i tillitsvalgtrollen og trenger å lære mer om Dnmf. Det er også en god innføring for de som skal eller ønsker å delta på lokale forhandlinger. 

Kurset inneholder en presentasjon og gjennomgang av Dnmf, samt hvordan forbundet er organisert gjennom arbeidsform, mandat og ansvarsfordeling. 

Denne gangen møtte forbundets advokat Knut Walle-Hansen sammen med advokatfullmektig Bjarte André Mjåseth for å gjennomføre advokatens time.