Det er nå påmeldt over 50 saksøkere som har krav på obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra OTP-ordningen ble innført i 2006 og frem til den nåværende tariffestede tjenestepensjonen trådte i kraft i 2020.

Sjømannsorganisasjonene anser at ordningen er helt eller delvis misligholdt av Sølvtrans Rederi AS. Kravet rettes derfor mot Sølvtrans Rederi AS.

Saken føres på vegne av alle ansatte som er påmeldt. Utfallet vil også ha betydning for de som ikke er påmeldt som saksøkere, hvis de har jobbet i rederiet i denne perioden.

Advokat Knut Walle-Hansen i Dnmf prosederer som partshjelper i retten, sammen med prosessfullmektig Imran Haider og Martha Nordal. Dom kan ventes i løpet av fire uker etter 25. januar.