I forbindelse med hovedoppgjøret i Samfunnsbedriftene for Energiavtale ll, har Akademikerforbundet og Dnmf fremmet felles krav. Kravene ble forelagt arbeidsgiverne i dag.

Forhandlingene starter med et åpningsmøte den 28. mai. 

Forhandlingssjef for Dnmf er Rune Johnsrud.