Saken som tas opp i Arbeidsretten handler om paragraf 7.1. i overenskomsten mellom Dnmf og Kytrederiene for maskinoffiserer på lastefartøy, tankbåter, vaktbåter, kabelfartøy og brønnbåter.

Uenigheten er tolkningen av om brønnbåter er omfattet av paragraf 7.1, og i så fall om maskinsjefer og førstemaskinister på slike brønnbåter skal ha et kjøletillegg, som beregnes av grunnhyren.

Advoat i Dnmf, Knut Walle-Hansen, fører saken på vegne av Dnmf. Områdeansvarlig Frank Winnberg er med i retten som partsrepresentant.

Dnmf fører tre vitner: Håkon Eidset, assisterende direktør i Dnmf, i tillegg til de to medlemmene i forbundet Joachim Hungnes og Fredrik Haave.
Dommen i saken vil komme om noen uker.