På grunn av Koronasituasjonen den siste tiden, ble det fysiske arrangementet avlyst, og kongressen ble arrangert digitalt. 

Formålet med kongressen er å diskutere og vedta Unio’s overordnede politiske prioriteringer for den kommende treårsperioden.

Det ble også vedtatt å ta opp et nytt medlemsforbund: Det var Norsk Tannpleierforening, som nå er blitt det 14. medlemsforbundet i Unio

Unio-styret hadde valgt ut særlig tre politiske temaer som fikk en grundig behandling på kongressen. Det var: 
1. Den norske modellen for lønnsdannelse
2. Bærekraft og klima
3. Beredskap

På kvelden onsdag 8. desember ble administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson gjenvalgt som styremedlem i Unio. 


Les mer om Unio-kongressen her: 
https://www.uniokongressen.no/