Regjeringen satte ned et uavhengig utvalg for å komme med tilrådinger og vurderinger for verdiskaping, produksjon og velferd etter pandemien. 
I Dnmfs høringsinnspill formidler vi hvilke hovedperspektiver og hovedutfordringer som er gjeldende for våre medlemmer frem mot tiden etter pandemien – Norge mot 2025.

I dette høringssvaret fokuserer Dnmf på følgende hovedpunkter: 
- Jobbsikkerhet
- Samfunnssikkerhet og beredskap
- Norske lønns- og arbeidsvilkår 
- Nettolønnsordningen
- Det grønne skiftet
- Arbeidstakerens sikkerhet