Forrige uke presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2021. I budsjettforslaget foreslår regjeringen store endringer og et betydelig kutt i posten «tilskudd for sysselsetting av sjøfolk», populært kalt nettolønnsordningen. Dnmf har reagert kraftig på regjeringens forslag, og uttrykte dette under dagens digitale høring i Stortinget.

-Forslaget gir et sterkt inntrykk av at regjeringen ikke har tatt inn over seg den alvorlige situasjonen norsk maritim næring befinner seg i. I en tid der en samlet næring ber om støtte til å skape og opprettholde aktivitet som vil holde folk i arbeid, velger regjeringen å kutte i en helt sentral ordning. Det er helt uforståelig, sa Dnmfs Jørgen Andersen under dagens høring i Stortinget.

Regjeringens forslag har vekket stort oppmerksomhet og skepsis blant aktørene i maritim næring. Dette kom også tydelig frem under dagens høring der representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden rettet sterk kritikk mot regjeringens forslag.

-Siden sin innføring har nettolønnsordningen vært helt sentral for å sikre den norske maritime kompetansen og sikret at maritim næring er det den er i dag. Konsekvensene av en svekket ordningen kan være enorme, og det er skremmende at regjeringen helt ukritisk velger å legge frem et slikt forslag stikk i strid med hva næringen etterspør, sa Jørgen Andersen.

Dnmf sender en klar oppfordring til opposisjonen om å avvise regjeringens forslag. Isteden mener Dnmf Stortinget burde se på mulighetene for å styrke nettolønnsordningen, og videreføre den midlertidige fjerningen av beløpsbegrensningen i ordningen i 2021.

- I motsetning til regjeringens forslag vil dette bidra til å opprettholde aktivitet, sikre sysselsetting og sikre maritim kompetanse gjennom en svært krevende tid for en av Norges aller viktigste næringer, avsluttet Andersen sitt innspill til komiteen.

Se hele vårt innspill her. 

Endringene i nettolønnsordningen ble diskutert i Stortingets spørretime

Regjeringens forslag til endringer i nettolønnsordningen ble også et sentralt spørsmål i Stortingets spørretime onsdag denne uken. Senterpartiets representanter Marit Arnstad og Geir Pollestad sammen med FrPs Siv Jensen stilte seg alle kritiske til regjeringens forslag, og utfordret statsminister Erna Solberg om saken. Dnmf er glad representantene fremmer denne viktige diskusjonen i Stortinget. Samtidig er vi svært kritiske til Solbergs respons på spørsmålene, som vitner om en manglende forståelse av ordningens effekt på næringen, og viktigheten av forutsigbare og trygge rammevilkår.

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik utfordret også Næringsminister Iselin Nybø på å gi et tydelig svar lovlighetsspørsmålet knyttet til innføringen av norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, med eksempel i den nylige innføringen av krav om minstelønn på britisk sokkel. Statsråd Nybø viste til at det er nedsatt et partssammensatt utvalg som skal se på dette. Dnmf mener dette er en smule ironisk siden statsråden selv ikke ser ut til å ha problemer med å hoppe bukk over utvalgets arbeid når hun foreslår endringer i nettolønnsordningen i statsbudsjettet.

-Utvalget skal levere sine anbefalinger ved utgangen av året. En del av utvalgets mandat knytter seg til å vurdere nettolønnsordningen. Og så foreslår altså regjeringen å hoppe glatt over eventuelle anbefalinger å foreslå en dramatisk endring i ordningen midt i prosessen. Forstå det den som kan, sa Andersen i dagens høring.