Det norske maskinistforbund har levert høringssvar angående retten til å styrking av heltidsstillinger til arbeids-og inkluderingsdepartementet. 

I all vesentlighet støtter Det norske maskinistforbund (Dnmf) de endringer i AML som fremmes i dette høringsforslaget, høringsnotatet og forslaget til lovendringer, og vi synes dette er positivt. Vi savner et tilsvarende arbeid når det gjelder Skipsarbeidsloven SAL. 

Dnmf kommenterer ytterligere punkter som var fremmet i departementets høringsnotat. 

Les høringssvaret her (PDF, 180KB)