Norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, dreier seg først og fremst om arbeidsmarkedstilgang, tilgangen, konkurransekraften, for norsk bosatt arbeidskraft til arbeidsplasser i Norge, skriver Dnmf i sitt høringssvar om forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. 

Les hele høringssvaret her (PDF, 256KB)