Regler for innreise og karanteregler har vært svært forvirrende for norske sjøfolk. Det har vært mange ulike tiltak. Uten forvarsel innførte regjeringen krav om ti dagers karantenehotell ved hjemkomst for sjøfolk fredag 7. mai 2021. Med virkning fra søndag 9. mai må alle som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen/UK være på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av om reisen var nødvendig eller ikke. Senere ble også UK innlemmet som i tillegg til EØS/Schengen. Regelen gjelder også for sjøfolk, som inntil nå har vært unntatt plikten til karantenehotell. 

Dnmf rettet da umiddelbart henvendelser til myndighetene for avklaring og løsning på situasjonen. 

Vi mener sjøfolk må få unntak fra krav om karantenehotell
Mange norske sjøfolk arbeider i ulike land utenfor EØS/Schengen og UK. Innsatsen fra disse sjøfolkene er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner innenfor en rekke områder blir ivaretatt. Til tross for at denne gruppen har blitt hardt rammet av pandemien har de klart å opprettholde aktiviteten på sjøen. For å kunne videreføre dette må det legges til rette for at sjøfolk ikke bare får reise om bord, men også hjem igjen.
Vi vil ha en særordning nå– nemlig at norske sjøfolk skal slippe karantenehotell ved innreise til Norge – også de utenfor schengen/Eøs/UK 

Dette er blitt en runddans med myndighetene, og vi har nå bedt om et snarlig møte med politisk ledelse i helse og omsorgsdepartementet.