I forkant av årets hovedtariffoppgjør skal det som vanlig være tariffkonferanse. 
På tariffkonferansen vil alle innkomne forslag og krav fra medlemmene behandles. På tariffkonferansen kan alle medlemmer på området møte og ta del i dette arbeidet. Det er på tariffkonferansen man har anledning til å være med å påvirke hva man skal fokusere på inn i forhandlingene. 
Det skal også velges forhandlingsutvalg for to nye år. 

Dato for tariffkonferansen er satt til 19. og 20. oktober. Det kommer mer informasjon om påmelding og sted for tariffkonferansen. 

Hovedtarifforhandlingene er satt til 26.-28. oktober og vil avholdes i Oslo.