Følgende hendelser er verdt å notere seg:

  • Mobbing og trakassering, inkludert seksuell trakassering er anerkjent som trusler.
  • STCW omfattende gjennomgang er sparket i gang: Mål, mål og prinsipper.
  • STCW-F omfattende gjennomgang er gjort, nå med en ny kode.
  • Familiarisering, opplæring og øvelser for sjøfolk på skip som bruker HFO som drivstoff i arktiske farvann
  • Falske sertifikater
  • Stor innsats er gjort i sjøfolks evakuering, men 60 skip er fortsatt strandet i Azovhavet og Svartehavet.

 

Les hele rapporten i menybaren.