Dnmf oppfordrer alle sine maritime medlemmer til å ta seg tid til å svare på denne undersøkelsen slik at «Den foretrukne maritime administrasjon» kanskje kan påvirkes til å inkludere personellet som operere skipene og ikke bare rederne.

FraSjøfartsdirektoratet: Til deg som arbeider i den maritime næringen
Sjøfartsdirektoratets overordnede mål er å bli «Den foretrukne maritime administrasjon». I en konkurranseutsatt, internasjonal bransje
ønsker Sjøfartsdirektoratet å være en foretrukket samarbeidspartner for den maritime næringen. Vi vil også at Norge skal være en attraktiv flaggstat som har stor gjennomslagskraft i internasjonale, maritime fora.
For å kunne nå dette målet og stadig utvikle og forbedre våre tjenester, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra våre kunder. Denne undersøkelsen er et ledd i dette arbeidet. Vi håper du har tid til å sette av noen minutter til å gjennomføre undersøkelsen.
På forhånd takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen
Lars Alvestad, Fungerende Sjøfartsdirektør

Gå inn på undersøkelsen her