Som tidligere nevnt er det i samarbeid mellom sjømann/ rederi organisasjonene og myndighetene kommet på plass en felles fortolkning om hvordan unntak fra minstekrav til hviletid i fartsområde 1 og 2 etter skipssikkerhetsloven § 24 femte ledd skal praktiseres i RSV 19-2022.

Dette arbeidet som har foregått over flere år, basert på fakta innhenting og radikale endringer av vaktsystemer har også resultert i at Sdir. har en egne tema side om dette under fanen Maritimt Samarbeidsforum.

Maritimt samarbeidsforum er en sammenslåing av regelverks pålagt trepartssamarbeid innenfor IMO og ILO regelverket som er implementert i Norsk rett, hvor ISM kodens bestemmelser ligger til grunn for helse, miljø og sikkerhet ovenfor den menneskelige faktor. 

Alle søknader om avvik blir nå behandlet etter RSV 19-2022 noe som har medført at Sjøfartsdirektoratet som forvaltings organ i det siste har avslått en rekke søknader om dispensasjon.

Det anbefales alle våre medlemmer om å sette seg grundig inn i gjeldende regelverk og praktisere HMS arbeidet deretter.

Det er Ulf Brekke, seniorrådgiver sjøavtaler og Områdeansvarlig for NHO Sjøfart, Fiskebåt, Pelagisk Forening og Hurtigbåtforbundet som i samarbeid med Ass.Dir & Fagsjef Odd Rune Malterud, som saksbehandler dispensasjon søknadene fra Dnmf sin side og eventuelt samkjører sine bemerkninger opp mot de andre organisasjonene før innstilling til Sjøfartsdirektoratet sitt enkelt vedtak.