Kaptein Quick, en lisensiert skipsfører og førsteklasses pilot, var en engasjert internasjonalist og fagforeningsmann som tjente i delegasjonen til International Transport Workers Federation (ITF) til International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee, IMO Legal Committee og IMOs tilretteleggingskomité. Han mottok mange priser gjennom hele livet for sitt arbeid, inkludert sist "The Safety at Sea Lifetime Achievement Award" i september 2022

I 2023 anerkjente IMO formelt kaptein Quick for hans utallige bidrag i løpet av nesten 50 år for å forbedre livene og arbeidsforholdene til verdens sjøfolk. Den gang leste IMOs generalsekretær Kitack Lim en hyllest som uttrykker organisasjonens takknemlighet.

Maritime Conference Center vil også ære George med hans navn på en av bygningene ved det maritime akademiet.