De er samtidig foretatt en revisjon av gjeldende Hovedavtale, sist endret i 2013. 
Arbeidsgruppen beståande av alle tre sjømannsorganisasjonene mente at det var behov for flere tekstjusteringer (redaksjonelt). Arbeidsgruppen har nå kommet frem til et omforent dokument for begge overenskomstene og vil signere disse så fort praktisk mulig.  

Ved siste tarifforhandlingene (mekling) ble partene også enige om å revidere § 19 «Korte velferdspermisjoner». Arbeidsgruppen bestemte seg for å ta denne delen av overenskomsten som et eget arbeid senere