Dnmf, ved administrerende direktør Hege Bengtsson og samfunnskontakt og politisk rådgiver, Jørgen Ringen Andersen, har vært i møte med Arbeiderpartiets næringsfraksjon, under ledelse av Terje Aasland.

Tema for møtet var samfunnssikkerhet og beredskap i et større bilde, erfaringer, utfordringer og løsninger.

Dnmf opplevde møtet som godt og konstruktivt.