I tillegg til å delta i plenum deltok også Odd Rune Malterud i arbeidsgruppen Domestic Ferry Safety hvor IMO har laget en informasjonsfilm du kan se her

Arbeidsgruppen ble ferdig med et forslag til regelverk basert på SOLAS og ISM koden med de tilpasninger som må til for å kunne fungere i nasjonalt farvann og ikke sjøgående skip. Måler er helt klart å bygge en sikkerhetskultur basert på kompetanse, sertifikater og klargjøring av at MASTER har kommando!

Endelig godkjenning for utsendelse for nasjonal implementering av dette viktige sikkerhets verktøyet er planlagt 2023.

Øvrig agenda og resultatet kan du finne her

ITF Maritime Safety Committee sitt arbeid i IMO kan du lese om her