IMO møtt kritikk i å være sene i miljøkampen. IMO er et sekretariat for flaggstatene som er medlem, og det er flaggstatene som bestemmer hvordan regelverk kravet til slutt skal være både teknisk, tilbakevirkende kraft og tids spekter. På bakgrunn av dette er det viktig å delta og for å kunne påvirke flaggstatene før de drar til IMO med sine krav.

Det vil ikke være riktig for maritime arbeidere som skal ha en rettferdig overgang til de politisk bestemte bærekraftige energier for fremdrift og manøvrering av fremtidens skip, å lytte til miljøaktivistene som krever at alt skal slås av- slik det kommer fram i artikkelen fra Offshore Energy

ITF har av den grunn iverksatt en kampanje som krever at politikk og tekniske fakta skal ligge til grunn for å sikre nødvendig kompetanse til å bekle stillingene og overstyre datamaskinen også i fremtiden.

Her kan du lese innlegget til IMO.

Fagsjef Odd Rune Malterud har deltatt i forarbeidet til denne aksjonen som har som mål å verne alle de 1,9 millioner sjøfolk verden over, og har følgende tilleggs kommentar;
Kompetansen som trengs for å operere skip med lagret miljøvennlig energi for fremdrift og manøvrering må ses i sammenheng med formålet med ISM-koden som er å gi en internasjonal standard for sikker styring, drift av skip og forurensningsforebygging. Alle skip skal ha ISM- og MLC-sertifikat hvor ansvaret for kompetanse heving ligger hos flaggstaten og kostnadene hos rederiene.

Det er derfor ikke behov for å vente til STCW er revidert og IMO har laget modellkurs med tilhørende sertifikat for å tjeneste gjøre på denne type skip.