Inne på Min medlensside ligger informasjon om "frikjøp av virksomhetstillitsvalgte", og hvordan det skal søkes.

Gå inn på Min medlemsside og se under "skjemaer og støtte" i menyen. 

Bildet under viser hvor du finner informasjonen.

Hvordan du finner informasjon om å søke støtte fra Dnmf