De medlemmene som er omfattet av første streikeuttak, omfattet av plassfratredelsen, 
får direkte beskjed.

De forholder seg på følgende måte:
Dersom vi ikke kommer frem til enighet senest kl. 24:00, 25. november er dere tatt ut i streik med arbeidsnedleggelse kl. 06:00 26. november. Det vil være mulighet til, for arbeidsgiver, å sende dispensasjonssøknader og disse sendes til hmb@dnmf.no

Dispensasjonene vil bli gitt dersom det er fare for liv og eller helse, samt at vi plikter å unngå skade på materiell. Det er derfor mulig å søke dispensasjon for å stenge ned/ta ned maskiner og utstyr el. Arbeidet stanses når fartøyet når havn, men unntak av eventuelle dispensasjoner. For de som ikke må være igjen om bord, skal disse gå på land så raskt som mulig. Det vil ikke være anledning til å gå om bord igjen før etter streiken er avsluttet med mindre en omfattes av en dispensasjon. Går en om bord under en streik er dette på eget ansvar, da en ikke er dekket av arbeidsgivers forsikringer, yrkesskadeerstatning og tilsvarende. 

Under streiken er de streikende under arbeid for Dnmf og vil stå til disposisjon for streikevakt ol. Representanter for Dnmf sentralt vil ankomme til havn/base så fort som mulig møte opp og ordne det praktiske, streikevakter/vaktlag og overnatting. 

Dersom noen har behov for hotellrom, ta kontakt med Linda Norberg, ln@dnmf.no eller Helene Brandal hjb@dnmf.no mobil: 977 20 390.

Kontaktperson/tillitsvalgte er ansvarlig for å organisere vaktlag/streikevakter. 

For nærmere beskjed, ta kontakt med tillitsvalgte, følg med på nettsidene, e-post eller kontakt:
Helene Brandal på mobil: 977 20 390 
Hege-Merethe Bengtsson på mobil: 414 41 818.

Streiken vil kunne bli utvidet med 4. dagers varsel og de medlemmene som er omfattet 
av et eventuelt 2. streikeuttak vil få direkte beskjed.

Les all informasjon i dokumentet som ligger i menyen.