Årets oppgjør er et hovedoppgjør, og omhandler derfor mer enn lønn. Økonomi og lønn er ikke en del av de innledende forhandlingene, men kommer i videre forhandlinger senere. De innledende forhandlingene for A-delen i Spekter startet tirsdag 9. april klokka 10 på Radisson Hotel Blue Nydalen.

Unio har rundt 53 000 medlemmer i tariffområdet. De aller fleste i helseforetakene. Det norske maskinistforbund har medlemmer på de fleste helesforetakene. Nestleder i Unio Spekter, Bent Ronny Mikalsen, leder forhandlingene for Unio i de innledende forhandlingene.

Les mer om lønnsoppgjøret 2024 på Unio-sidene.