Fredag endret regjeringen reglene om karantene ved innreise til Norge. Med virkning fra søndag 9. mai må alle som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen være på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av om reisen var nødvendig eller ikke.

Regelen gjelder også for sjøfolk, som inntil nå har vært unntatt plikten til karantenehotell.

Dnmf  rettet umiddelbart henvendelser til myndighetene for avklaring og løsning på situasjonen. Så snart dette foreligger blir dette informert våre medlemmer.

Mer informasjon:
På nettsidene til FHI finner du de oppdaterte kravene knyttet til restriksjoner ved innreise til Norge. I øyeblikket er nesten alle land, med unntal av et par, såkalte "røde land", og det betyr 10 dagers karantene.

Informasjonen finner du her

Rederiforbundet: Regjeringen bryter sine internasjonale forpliktelser