Dnmf deltok i innspillskonferansen med administrerende direktør Hege Bengtsson.

En undersøkelse fra Rederiforbundet viser at det er 16 % kvinner i Maritim næring og 7 % kvinner blant de seilende.

Likestilling er mer enn kjønn, det er alder, etnisitet, religiøs tilknytning og legning mm.
-    Dnmf’s fokus er å få flere kvinner og menn, de tekniske talentene, til å velge maskin- og elektrooffisersutdanning, bidra til at alle skal kunne ha et godt arbeidsliv om bord, tilrettelagt for mangfold, uten diskriminering og et helt arbeidsliv som seilende, sier Bengtsson.

Maritim næring er den mest innovative, omstillingsdyktige, teknologitette næringen vi har i Norge, som gir mulighet til å jobbe både nasjonalt og internasjonalt. Som i dag er avgjørende for byggingen av velferdsstaten og som er tiltenkt en slik rolle også for fremtiden. Den maritime næringen i Norge utgjør ikke bare en av de største økonomiske motorene, men har en betydelig og avgjørende rolle for å utvikle og gjennomføre det grønne skiftet i Norge og i verden.

De tekniske talentene må velge maritim næring, både kvinner og menn.
-    Næringen må synliggjøres, den må ha et godt omdømme, arbeidsplassene må være trygge og forutsigbare, ungdommene må velge utdanningen og yrket og forholdene om bord og ramme vilkårene må være tilpasset tiden vi lever i og samfunnets krav, sier administrerende direktør Hege Merethe Bengtsson.