Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har signert en intensjonsavtale om å inngå klimapartnerskap med næringslivet. Avtalens øvrige parter er arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter, KS, Kystrederiene og Norges Rederiforbund, og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio.

Dnmf har sammen med Unio deltatt i arbeidet.  
Dnmf har i dette arbeidet hatt fokus på nullvisjon for ulykker, større oppmerksomhet angående nye energiformer der det er behov for videre regelverksutvikling. Dnmf har spilt inn at vi arbeider for mer fokus på utdanning, og etter- og videreutdannings innhold og økonomi. 

Dnmf har tidligere sittet i regjeringens oppnevnte strategigruppe maritim 21, og sitter nå i MARKOM hvor bærekraft og miljø er sentrale temaer. For Dnmf er det viktig å få frem at myndighetene ikke kun skal stille krav til reduserte utslipp, men også krav til sikkerheten og HMS. 

Fra Unio var det leder Ragnhild Lied som deltok på signeringen. 

Les mer om intensjonsavtalen her. 

Bilde fra signeringen.  (Foto Sigbjørn Larsen) 

intensjonsavtale