Den maritime maritime arbeidskonvensjonen, 2006, pålegger medlemsstatene å ha lover og regelverk som hindrer diskriminering på arbeidsplassene. Trakassering og mobbing om bord på skip kan ha alvorlige konsekvenser for den fysiske og psykiske helsen hos sjøfolk, og fører til redusert motivasjon og økt sykdom og kan hindre et bra teamarbeid på skipene.

Rederienes organisasjon, International chamber of shipping, har sammen med sjømannsorgnaisasjonene gjennom International Transport Workers Federation har fått laget en veiledning som skal bidra til å få bort trakassering og mobbing, og forbedre arbeidsmiljøet om bord på verdens skip.

Les veiledningen her - den finnes på 15 språk