Vi reagerer kraftig at sjøfolk må fortsatt på karantenehotell etter at de kommer hjem etter å ha mønstret av.
Dnmf arbeider på flere fronter for at myndighetene skal snu i denne saken.

Les brevet i sin helhet i linken til høyre.