Kongressen har deltakere fra hele verden og fra jernbane, vei, luftfart og maritim næring.

Kongressen ble gjennomført på en elektronisk plattform.

Det ble gjennomført en endring i vedtektene som tillot ITFs 46 kongress til å bli utsatt til fra 2023 til 2024. Normalt gjennomføres kongressen hvert 5 år. Dette innebærer at inneværende kongressperiode blir på 6 år.

ITFs president og generalsekretær kongressen på en flott måte og vedtaksforslaget fikk nødvendig 2/3 flertall.
99% stemte for vedtaket som kom på bakgrunn av pandemien og reiserestriksjoner og å sikre demokratiet.
Pandemi og Kovid situasjonen preget kongressen.

«Transportarbeidere er ikke lenger usynlige»

«Transport workers move the world»

«Sammen for rettferdighet, verdighet og respekt»