Våre medlemmer på sjø og land har på en beundringsverdig måte bidratt til å løse nasjonens utfordringer.
Dnmf har hatt fokus på jobbsikkerhet, samfunnsoppdraget, sikkerheten til medlemmene og deres familier og beredskap.

Medlemmene har levert!
Samtlige av Dnmfs medlemmer på land og sjø er definerte som samfunnskritiske.
Både på land og sjø ble det avdekket store brister i nasjonen sikkerhet og beredskaps planer, og våre medlemmer som arbeidstakere bar konsekvensene av dette.
Her kan nevnes smittevern, karantene, bemanning, mannskapsskifte og adgang til å komme av og på skipet, til og fra arbeid i Norge og i resten av verden, svekket sikkerhet i næringene med mange unntak fra sikkerhetsbestemmelsene, masse permitteringer og oppsigelser og mye mer.
Dnmf jobber i alle ledd med gode løsninger i rederiene og virksomhetene, med regjering og storting om vedtak og regulering samt i internasjonale fora som International Labour Organization, International Maritime Organization, Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen, Nautilus Federation og vår hovedorganisasjon Unio.

I disse tider ser vi at oppslutningen om fagforeningen øker og verdien av å stå sterke sammen aldri har vært viktigere!

En særskilt takk til våre tillitsvalgte som hver dag jobber for medlemmenes og organisasjonens beste!

Til alle medlemmer på sjø og land ønskes en riktig god jul og godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Hege-Merethe Hauan Bengtsson
Administrerende direktør i Dnmf