I dag skal siste budsjett for bystyreperioden i Oslo vedtas for året som kommer. I julekortet ønsker fagforeningene lykke til med bystyremøte og benyttet muligheten til å opplyse om utfordringene som ansatte i kommunens tjenester føler på. 

Fagforeningene ønsker å opplyse om manglende økonomiske rammer som trengs for å kunne utføre arbeidet på best mulig måte for kommunens innbyggere, samtidig som de hyller de politikerne som tør å ta tak i de "kjedelige" spørsmålene. 

Les julekortet i sin helhet i lenken i menyen.